موقعیت شما: آموزش و همایش » مقالات تحقیقاتی » تصادفات جاده اي  
تصادفات جاده اي

جديدترين اخبار و گزارشات در خصوص تصادفات جاده ای وبيمه حوادث و بيمه شخص ثالث

مرجع: بولتنها و گزارشات بيمه كشور، بريدة اخبار و اينترنت در سال 1381(مجيد صباغ زاده - حسين حجتی)

اداره کل راه و ترابری استان اصفهان  افزايش تعداد زندانيان تصادفات رانندگی :

رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور گفت: تعداد زندانيان مربوط به تصادفات رانندگي منجر به قتل در كشور رو به افزايش است.آقاي بختياري در گرگان گفت: كم عرض بودن جاده ها و افزايش تعداد خودروها از جمله علت هاي افزايش تصادفات در كشور است و هم اكنون 6 هزار نفر به دليل ناتواني در پرداخت ديه مربوط به تصادفات در زندان به سر مي برند.

اداره کل راه و ترابری استان اصفهان  خسارت مالی تصادفات رانندگی:

خسارت هاي ناشي از تصادفات رانندگي در كشور ساليانه هفت هزار ميليارد ريال است. اين خسارت ها از كل اعتبارات سالانه وزارت راه و ترابري بيشتر است. اين مطلب را معاون وزير راه و ترابري اعلام كرد و گفت:  اعتبارات ساليانه وزارت راه و ترابري در بخش هاي مختلف 6 هزار و 400 ميليارد ريال است. سال گذشته بر اثر حوادث رانندگي در هر 26 دقيقه يك نفر و روزانه 55 نفر كشته و در 5/4 دقيقه يك نفر زخمي شده است. وي گفت: عامل انساني 70 درصد علل تصادفات را تشكيل مي دهد. آموزش مردم، تجديد نظر در نحوه صدور و تجديد گواهي نامه رانندگي و برخورد با متخلفان با وضع جريمه هاي سنگين از جمله راهكارهاي پيشگيري و كاهش تصادفات است.اد

اداره کل راه و ترابری استان اصفهان  تلفات تصادفات رانندگی : سالانه 19000 نفر

جمعيت هلال احمر براي كاهش تلفات حوادث رانندگي به رانندگان وسايل نقليه،كمك هاي اوليه را آموزش مي دهد. در اين زمينه تفاهم نامه اي ميان جمعيت هلال احمر،دانشگاه علوم پزشكي و اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي فارس به امضا رسيد. هدف ازتنظيم و اجراي اين تفاهم نامه كاهش آمار تلفات حوادث رانندگي و درمان به موقع حادثه ديدگان استان فارس است.

مديرعامل حمل و نقل پايانه هاي فارس درمراسم امضاي اين تفاهم نامه همكاري گفت: 19 هزارنفر در سال 1380 جان خود را در تصادفات جاده اي از دست داده اند كه 36 درصد اين تعداد به سبب انتقال ندادن به موقع و يا انتقال دير هنگام به مراكز درماني جان خودرا از دست داده اند .

اداره کل راه و ترابری استان اصفهان  آمار خسارت جانی تصادفات رانندگی در ايران:

ميزان مرگ و مير ناشي از تصادفات رانندگي در ايران در سال 1380 به 19 هزار و 727 تن رسيد كه در مقايسه با سال قبل 15 درصد افزايش داشت. شمار صدمات جسمي ناشي از اين حوادث نيز 117 هزار نفر اعلام شده كه 8/6 درصد افزايش داشته است. اين گزارش را خبرگزاري جمهوري اسلامي به استناد آمار پزشكي قانوني منتشر كرد. بر اساس اين آمار در قياس با جمعيت كشور، ايران بالاترين آمار تصادفات را در جهان دارد. آمار ارائه شده همچنين مويد آن است كه درايران از هر يك ميليون نفر، سالانه نزديك به 300 نفر بر اثر تصادفات رانندگي كشته مي شوند، در حالي كه اين تعداد در كشورهاي توسعه يافته 2-3 نفر است.

كارشناسان دست اندركار، ترافيك جاده اي را متشكل از سه ضلع مهندسي ترافيك، اجراي مقررات و آموزش مي دانند كه با انسان، جاده و خودرو ارتباط مستقيم دارد. اين سه ضلع، مثلثي تشكيل مي‌دهند كه بايد مكمل هم و به موازات يكديگر در پيشبرد فرهنگ رانندگي ايفاي نقش كنند. اين كارشناسان توصيه مي كنند كه توليد خودرو در كشور بايد با ايجاد واحداث جاده ها تناسب داشته باشد، فرهنگ ترافيكي مردم با كمك رسانه هاي همگاني بالا رود، پليس توان كنترلي خود را افزايش دهد و خودروهاي فرسوده نيز به تدريج از ناوگان شهري خارج شوند. در هفته اول آبان از گوشه و كنار كشور وقوع چندين حادثه شديد درجاده هاي برون شهري گزارش شده است كه كارشناسان، عامل انساني را در بروز اغلب تصادفات دخيل دانسته اند. از ديدگاه گروهي ديگر از كارشناسان هر سه عامل انسان، جاده و خودرو در بروز تصادف نقش دارند.

معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي كشوردر اين باره گفت: سالانه به طور متوسط حدود 20000 نفردر حوادث ترافيكي كشته مي شوند كه از اين تعداد حدود 5000 نفر در شهرها و از 15000 نفر در جاده ها جان مي بازند. از 15000 هزار نفري كه در جاده ها تصادف مي كنند 4000 تا 5000 نفر در محل تصادفات و حدود 10000 نفر در طول مسير وبيمارستان جان خود را از دست مي دهند. 

در ايران در هر 100 تصادف، 5/9 نفر كشته مي شوند، در حالي كه اين آمار در تركيه 1/1، يونان 1/8 ، اسپانيا 1/6 ، ايتاليا  1/5 و در آلمان 1/2 نفر در هر 100 تصادف گزارش شده است. وي يكي از دلايل اصلي تصادفات در كشور را افزايش نامتناسب و ناهماهنگ تعداد خودرو در كشور با توجه به ظرفيت جاده ها و فرهنگ ترافيكي مردم ذكر كرد.

تعداد خودروهاي موجود بيش از ظرفيت جاده ها،استاندارد نبودن جاده ها از نظر پيچ و شيب، پايين بودن فرهنگ ترافيكي مردم و بهره مند نبودن پليس از تجهيزات و سيستم هاي كنترلي مناسب، از ديگر دلايل تصادفات دركشور عنوان شده است. عوامل ديگر عبارت اند از: وجود سه هزار نقطه حادثه خيز و حدود 100000 نقطه تاريك ترافيكي در كشور، زياد بودن ترددهاي منطقه اي و پيشرفت نكردن پتانسيل كنترلي پليس به تناسب جمعيت و تعداد خودروها.

توسعه شهرها در اطراف جاده ها نيز در بروز تصادفات نقش اساسي دارد 39 .درصد از مرگ و مير در جاده ها ناشي از برخورد خودرو با عابر پياده در 30 كيلومتري شهرها و 30 درصد مربوط به برخورد خودرو با موتور سيكلت سواران است. در ضمن، در حال حاضر حدود 700 هزار خودرو فرسوده 25 سال به بالا دركشور تردد مي كنند كه هم باعث آلودگي هوا و هم موجب تصادف مي شوند. 

ارائه راه حل مهندسي، ايجاد هماهنگي بين دستگاه ها، بهبود توان كنترلي پليس و مجهز كردن پليس به سيستم هاي هوشمند در كاهش مشكلات ياد شده موثر است. استاندارد كردن و علامت گذاري جاده ها و رفع عيب آنها، راه اندازي امداد و تجهيز بيمارستان هاي جاده اي، بالابردن فرهنگ رانندگي مردم، برخورد با موسسه هاي مسافربري متخلف و افزايش جرايم رانندگي از جمله راهكارهايي است كه در كاهش تصادفات و ضايعات ناشي از آن در داخل وخارج شهرها موثر خواهد بود. 

معاون راهنمايي و رانندگي گفت: نيروي انتظامي در نظردارد كه با احياي پليس راه و تقويت توان كنترلي پليس، مجهز كردن پليس راه به تجهيزات هوشمند، كنترل سرعت خودروها، كنترل اتوبوس ها با وسايل الكترونيكي، كنترل سرعت خودروهاي شخصي با دستگاه هاي ليزري، آموزش استفاده از كمربند ايمني و اعمال مقررات آن تا حدودي از ضايعات رانندگي بكاهد.

معاون دفتر ايمني و ترافيك سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور نيز يكي از عوامل اصلي تصادفات در جاده هاي درون شهري و برون شهري را فرسودگي خودروها عنوان كرد. وي با اشاره به كشورهايي كه در زمينه كاهش تلفات و تصادفات و ارتقاي سطح ايمني موفق بوده اند گفت: در كشورهايي كه درزمينه حمل و نقل موفق هستند، به طور معمول يك شوراي منتخب دولتي كليه اقدامات دستگاه هاي اجرايي مرتبط با حمل و نقل را هماهنگ و در حقيقت براي آنان سياست گذاري مي كند. روسازي در جاده هاي كشور وضعيت مناسبي ندارد. به ويژه جاده هايي كه اهميت كمتري دارند، به دليل مشكلات مالي و اعتباري و كسري بودجه در شرايط نامطلوبي قراردارند. بسياري از جاده ها و راه هاي كشور ساليان پيش و به شيوه اي ساخته شده اند كه در حال حاضر پاسخگوي نيازها نيستند. وي شيوه هاي عمليات اجرايي را نيز عامل مهمي دربروز مشكلات و تصادفات در سطح كشور ذكر كرد و گفت: بر اساس اصول مهندسي ترافيك، جاده نبايد تغيير ناگهاني و محسوس داشته باشد. همچنين يكي ديگر از مشكلاتي كه به تصادفات دامن مي زند، تاسيسات اطراف راه ها ست.

يكي از كارشناسان اداره كل ايمني راه هاي وزارت راه و ترابري نيز در مورد وقوع تصادفات گفت: جاده به تنهايي و وسيله نقليه به خودي خود موجب تصادف نمي شود، بلكه هر سه عنصر انسان، راه و وسيله نقليه در آن نقش دارند.

وزارت راه و ترابري در چارچوب وظايف و مسئوليت هاي خود، با پيش بيني تمهيدات مناسب و با در نظر گرفتن اعتبارات محدود خود، در تامين ايمني راه ها اقدام مي كند. به نظر وي علاوه بر وزارت راه و ترابري، ديگر وزارتخانه ها و سازمان ها از جمله وزارت كشور، نيروي انتظامي، رسانه ها و به ويژه صدا وسيما و سازمان مديريت و برنامه ريزي، با تامين و تخصيص اعتبارات لازم مي توانند به كاهش تصادفات و خسارت هاي جاني و مالي ناشي از آن كمك كنند.

اداره کل راه و ترابری استان اصفهان  رئيس کل بيمه مرکزی ايران اعلام کرد :

 صنعت بيمه در سال گذشته 2000 ميليارد ريال در بيمه شخص ثالث پرداخت كرد، در حالي كه دريافتي صنعت بيمه در اين بخش از مرز 1620 ميليارد ريال فراتر نرفت 

دكتر عبدالناصر همتي در گفت و گوي ويژه خبر شبكه دوم سيماي جمهوري اسلامي ايران با اعلام اين مطلب،زيان صنعت بيمه در بخش بيمه شخص ثالث را در سال گذشته 400 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: با اين روند و با نرخ تصادفات جاده اي و خسارت هاي جاني پيش بيني مي شود كه زيان صنعت بيمه در بخش بيمه شخص ثالث امسال به 800 ميليارد ريال برسد.د

اداره کل راه و ترابری استان اصفهان  رئيس شورای عالی بيمه تاکيد کرد :

صنعت بيمه فقط متناسب با دريافتي كه دارد مي تواند به تعهدات خود عمل كند. اين در حالي است كه با سياست گذاري قوه قضاييه در زمينه تعيين ديه و تغيير آن و همچنين عملكرد راهنمايي و رانندگي، صنعت بيمه نمي تواندخسارت ها را به طور كامل پرداخت كند لذا در اين بخش با دشواري هايي مواجه است.

دكتر همتي با بيان اينكه امسال ميزان ديه 50 درصد افزايش يافته است گفت: 80 درصد خسارت هاي پرداخت شده مربوط به خسارت هاي جاني بوده است و پيش بيني مي شود كه امسال به 2800 ميليارد ريال برسد. رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به ديوان سالاري حاكم بر تعيين خسارت جاني و ديه در قوه قضاييه و كارهاي كارشناسي دستگاه هاي اجرايي ديگر خواستار هماهنگي نهادهاي مسئول در اين زمينه شد و گفت: 30 درصد صورت مالي صنعت بيمه به بيمه شخص ثالث مربوط مي شود در حالي كه در بخش خسارت پرداختي، سهم بيمه شخص ثالث بيش از 50 درصد است.

 دكتر همتي افزود: در سال گذشته 19 هزار نفر در جاده هاي كشور كشته شده اند كه اين ميزان در نيمه اول امسال 14 هزار نفر بوده است و با اين روند تا پايان سال به بيش از 28 هزار نفر خواهد رسيد، اما با سياست هاي اتخاذ شده بحران بيمه شخص ثالث كنترل شده است 30 . درصد خسارت بيمه شخص ثالث مربوط به تهران است. علت عمده تصادفات نيز انساني است و بيشتر به رعايت نكردن مقررات و قوانين راهنمايي و رانندگي مربوط مي شود بنابراين گزارش رئيس كل بيمه مركزي ايران حجم سنگين ناشي از پرداخت خسارت هاي بيمه نامه شخص ثالث را از مشكلات عمده صنعت بيمه دانست و گفت: در سال گذشته شركت هاي بيمه 2090 ميليارد ريال خسارت براي بيمه هاي شخص ثالث پرداخت كرده اند كه بر اين اساس بيمه مركزي در مجموع 880 ميليارد ريال زيان داشته است. 

در سال 1380 صنعت بيمه كشور در برابر هر 100 ريال حق بيمه دريافتي از رشته بيمه شخص ثالث 129/7 ريال خسارت پرداخت. در رشته بيمه درمان تكميلي هم در برابر هر 100 ريال حق بيمه 104/3 ريال خسارت پرداخت شد و به تبع ضريب بالاي خسارت در اين دو رشته ضريب خسارت صنعت بيمه به 81/4 درصد رسيد كه 11/1 واحدبيشتر از ضريب خسارت سال پيش از آن و بالاترين ضريب خسارت در پنج سال اخير بود. در اين سال رشته هاي بيمه شخص ثالث، درمان، زندگي، بدنه اتومبيل و آتش سوزي از نظر رشد به ترتيب در رديف هاي اول تا پنجم قرارگرفتند.

 

 

 
 
 
سیستم تعمیرات و نگهداری ماشین آلات
 
مناقصات اداره کل راه و ترابری استان اصفهان
 
اتوماسیون اداری اداره کل راه و ترابری استان اصفهان
 
تعاونی اعتبار اداره کل راه و ترابری استان اصفهان
 
فعالیت هایGIS اداره کل راه و ترابری اصفهان
 
پیگیری نامه های اداره کل راه و ترابری استان اصفهان
 
نقشه راههای استان اداره کل راه و ترابری استان اصفهان